História bulharských vín

Bulharsku patrí špeciálne miesto v histórii európskeho  vína.

Prvými výrobcami vína v Európe boli Trákovia, ktorí žili na území dnešného Bulharska. Víno bolo dôležitou súčasťou života starovekých Trákov.  V Homérovom epose  sú opisovaný ako udatní bojovníci , ktorí idú do boja  na zlatom a striebrom zdobených vojnových vozoch  a pijú víno zo zlatých kalichov.

Víno ako také malo aj veľmi významnú rituálnu úlohu v dejinách starovekých  Trákov . Pri archeologických vykopávkach sa našlo viac ako 180 zlatých  sudov a kalichov, čo je väčšia polovica z toho, čo sa našlo v antickom svete vôbec ,   práve z územia starovekých Trákov.  Na väčšine z nich sú nádherné zdobenia s motívom vínnej révy a tvárou Dionýza – pôvodne trácky boh a neskôr uznaný ako boh vína.

Dôkazy o rituáloch , v ktorých víno zohráva hlavnú úlohu sa našli v Dionýzovom chráme v starovekom tráckom meste Perporikom vo východných Rodopoch.

Záznamy dokazujú, že v antike existovali dva chrámy , ktoré predpovedali budúcnosť: Doinýzov a Appollona. Dionýzov chrám  pri meste Philippopolis / súčasný Plovdiv /  mal väčší význam, než chrám Appollona v Delfách. V Dionýzovom chráme predpovedali budúcnosť Alexandra Veľkého. Archeologické vykopávky viedli  k nájdeniu množstva zdobených  nádob a mincí zobrazujúcich scény z pitia  vína v živote Trákov.

Prechod na kresťanstvo v roku 865 dal nový impulz k poňatiu konzumácie vína. Kvalita vín stále rástla. Príklad z histórie hovorí príbeh, kde Gofias do Villardouainne, účastník  IV. Križiackej výpravy v roku 1205, ušetril oblasť Asenovgradu pred vypálením, kvôli dobrému vínu.

V 14. a 15. storočí začali vznikať prvé normy na výrobu vína, ich autormi boli mnísi z kláštorov.

V tomto období sa víno spracovávalo ručne u uchovávalo v sudoch  zakopaných v zemi.

Nadvláda Osmanov medzi 15. a 19. storočím mala katastrofálny dopad na výrobu vína. Konzumácia vína prežila len vďaka tomu, že to bolo považované za dôležitý aspekt kresťanskej tradície.

V strede 18. storočia  výroba vína začala pomaly stúpať.

V roku 1873 Gregor Načovič vo Viedni vydal prvý bulharský  „ Návod na výrobu vína „ . Na svoju dobu to bolo veľmi pokrokové dielo a nájdeme tu návod ako vyberať vinič, ako ho sadiť, ošetrovať, hnojiť , ako spracovávať hrozno.

Oslobodenie Bulharska spod tureckej nadvlády v roku 1878 našlo vinársky priemysel v relatívne dobrom stave. Podľa štatistiky sa v krajine nachádzalo až 850 000  hektárov viníc.

Pár rokov nato zničil mor fyloxéry veľkú časť bulharských viníc – do roku 1919 bolo iba450 000 hektárovviníc a až po roku 1938  sa Bulharsko dostalo na úroveň pred nástupom fyloxéry.

Štruktúra viníc bola nasledujúca: odroda Pamid 46%,Gamza 15%, Misket 6,3%, Senzo 2,5% , Mavrud 0,5%, Široka melniška loza 1% a okolo 29%  iné odrody viniča .

Do Prvej svetovej vojny výroba vína v Bulharsku bola sústredená na vnútorný trh a vlastnú spotrebu.

V rokoch 1920 – 1930 začali vznikať prvé vinárske družstva podľa vzoru Francúzska.

Po nástupe komunistov všetky vinárstva boli zoštátnené. Výroba vína sa stala štátnym monopolom.

Kolektivizácia v bulharskom poľnohospodárstve  viedla k prechodu pestovania jednej odrody viniča na väčších plochách , čo bola dobrá podmienka k zvýšeniu množstva a kvality hrozna. Produkcia sa vyvážala do Sovietskeho zväzu a ostatných socialistických krajín.

V tom období sa začínajú stavať veľké vinárske závody, ktoré mohli spracovať až 50 000 ton hrozna.

Vo viniciach sa začínajú vysádzať aj prvé francúzske odrody viniča ako Merlot a Cabernet Sauvignon.

V roku 1990 mali bulharské vinice rozlohu 2 mil. hektárov a Bulharsko bolo druhým najväčším vývozcom vína vo svete.

V roku 1991 dochádza k zrušeniu štátneho monopolu a ihneď nasledovala privatizácia vinárskych závodov. To prinieslo nové naštartovanie rozvoja vinárskeho   priemyslu v Bulharsku. V súčasnosti je v krajine  oficiálne zaregistrovaných viac ako 200 vinárskych výrobcov . Vo väčšine z nich sú spoluvlastníkmi zahraničné spoločnosti , ktoré investujú do modernizácie technológie pri  spracovania vína. Tým sa zvyšilá  kvalita konečného produktu a pomer kvality a ceny je primeraný a akceptovateľný. Vývoz vína okrem krajín bývalého Sovietskeho  zväzu a Veľkej Británie  sa rozširil aj do Číny, Indie , USA a iných destinácie sveta.


Našu aktuálnu ponuku vína nájdete TU.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.