Kontakt

Adresa nášho skladu pre osobné odbery


Adresa sídla a fakturačné údaje:

ALISTA- export, import, s.r.o.
Sibírska 31
080 01 Prešov

Zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vl.15041/P

IČO:36494615
DIČ:2021841998
IČ DPH:SK2021841998

Č. povolenia liehu: 626331000105
Oprávnený príjemca: SK626307000003

Banka: VÚB pobočka Prešov
IBAN: SK88 0200 0000 0018 5215 2156
SWIFT: SUBASKBX

Email: info@alista.sk

Zastúpenie:
Ing. Delčevová Mária +421 915 845 608
Ing Delčev Tončo +421 905 127 102
p. Dancáková Anna +421 918 367 478